Podotherapie

Een podotherapeut is een paramedicus en behandelt mensen met voetklachten en/of klachten die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten en/of het looppatroon. Deze behandeling vindt plaats door middel van het toepassen van therapieën op het niveau van de voet.

Welk type klachten behandelt de podotherapeut?

 • Standsafwijkingen aan voeten, inclusief de tenen en de nagels
 • Klachten ten gevolg van overbelasting Bv Hielspoor, achillodynie.
 • Vermoeidheidsklachten
 • Specifieke voetproblemen bij kinderen
 • Sportblessures
 • Problemen elders in het lichaam, veroorzaakt door een afwijkende

voetstand of een afwijkend looppatroon (knie, heup, rug)

 • Huid- en nagelaandoeningen
 • Klachten bij risicopatiënten, zoals vaatlijden, diabetes mellitus en reuma (zoals open wonden/ulcera en nagelproblemen)

 

Kwaliteitseisen

 • (periodieke) registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici;
 • Audit: iedere podotherapeut is verplicht zich 1x per 5 jaar als beroepsbeoefenaar te laten auditeren.
 • bij- en nascholing: om kennis en kunde op peil te houden dient men bij- en nascholing te volgen op minimaal HBO-niveau;
 • richtlijnen NVvP: door de beroepsvereniging is een aantal richtlijnen ontwikkeld waaraan de leden zich dienen te houden. Dit zijn onder meer de richtlijn Methodisch Handelen, de richtlijn Hygiëne en de richtlijn Minimum Inrichtingseisen.
 • Afgeronde 4-jarige fulltime HBO opleiding podotherapie. Opleidingen tot podotherapeut zijn gevestigd aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en aan de Saxion Hogeschool in Enschede

 

Voor behandeling heeft u geen verwijzing nodig van arts of specialist. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen.

De podotherapeut kent een gevarieerde patiënten populatie. In deze populatie kunnen enkele specifieke doelgroepen onderscheiden worden, zoals: Patiënten met Diabetes Mellitus, chronische reuma, kinderen, ouderen en sporters.

Neem bij uw eerste afspraak de volgende zaken mee:

 • Uw legitimatiebewijs
 • Het pasje van uw zorgverzekeraar
 • De verwijzing van uw arts (vanaf 1 september 2011 is dit niet meer noodzakelijk)
 • (Sport)Schoenen die u veel draagt
 • Eventuele hulpmiddelen, zoals steunzolen of ortheses

 

Podotherapie wellens