Diabetische voet screeningsonderzoek

Mensen met diabetes kunnen een slechtere doorbloeding krijgen en hun zenuwen kunnen beschadigd raken doordat hun “suikerhoogtes” schommelen in hun bloed. Hierdoor kunnen er complicaties ontstaan. Bij het screenen worden de mensen ingedeeld in een risicoprofiel van Simm’s 0-3 classificatie en krijgen ze informatie over de gevolgen die diabetes mee kan brengen voor de voeten. Tevens kunnen er therapieën worden besproken/toegepast om de risico’s te verkleinen.

Simm’s 0: Geen verlies van gevoel of vaatlijden
Simm’s 1: Verlies van gevoel of vaatlijden, zonder tekenen van lokaal verhoogde druk
Simm’s 2: Verlies van gevoel met en/of vaatlijden en lokaal verhoogde druk.
Simm’s 3: Wond of amputatie in voorgeschiedenis